UTAMA

OBJEKTIF

*Mendaftarkan 11 golongan yang disasarkan untuk agihan bantuan oleh agensi berkaitan dijajahan

* Menyemak senarai penerima bantuan bagi mengelakkan pertindihan agihan

* Menyediakan maklumat kepada pihak yang berkaitan untuk memantau serta mengambil tindakan ke atas keperluan 11 golongan yang di kenal pasti