All FAQs

Please select your question category

Search FAQs
View all frequently asked questions

Pengenaan Syarat-Syarat nyata dan sekatan-sekatan kepentingan apabila pemberimilikan dibuat di bawah Akta ini.

Hakmilik yang dikeluarkan untuk setiap unit/petak bagi sesebuah bangunan berbilang tingkat yang unit-unitnya telah dijual. Unit-unit ini adalah dikenali sebagai petak-petak. Contohnya  -- Petak aksesori (jika ada) ;- dan Pembahagian unit syer sebagai penentuan hak.

Maklumat umum mengenai agensi

Permohonan Sijil Carian Persendirian, Rasmi dan Salinan Sah Hakmilik boleh didapati di kaunter carian di Unit Pendaftaran. Untuk permohonan tersebut dikenakan bayaran sebanyak RM30.00 untuk setiap satu hakmilik dan Sijil Carian Persendirian dikenakan bayaran RM20.00 untuk setiapatu hakmilik.

Untuk proses mendapat Sijil Carian Persendirian hanya 20 minit diperlukan bermula daripada pengisian permohonan hinggalah cetakan dokumen (bagi setiap satu hakmilik). Manakala untuk proses mendapatkan Sijil Carian Rasmi dan Salinan Sah Hakmilik hanya 30minit diperlukan bermula daripada pengisian permohonan hinggalah cetakan dokumen (begi setiap satu hakmilik) dan mendapatkan tanda tangan daripada pegawai atasan.

Tel : 09 - 955 6963 / 09 - 955 7463
Fax : 09 - 955 6776
Laman Web : www.ptjtm.kelantan.gov.my
Emel : ptjtm@kelantan.gov.my

© Hakcipta Terpelihara {2018} Pejabat Tanah Dan Jajahan Tanah Merah. Paparan terbaik dengan IE 7.0, Google Chrome 10.0, Safari 4.0, Opera 10.0 atau Mozilla Firefox 3.0 dengan resolusi 1280 x 800