soalanlazim hubungi maklumbalas petalaman

Bahagian Pembangunan

  • Menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan bagi membolehkan kerja-kerja pembangunan jajahan berjalan dengan teratur dan lancar.
    Bahagian ini tertumpu kepada perkara atau aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan yang berbentuk sosioekonomi dan pelaksanaan infrastruktur iaitu Projek-projek Kecil Pembangunan Jajahan. Bahagian ini juga merancang dan melaksanakan projek-projek kemajuan dan pembangunan di peringkat Jajahan. Ia juga menyediakan dan melaksanakan kerja-kerja berhubung dengan projek-projek yang disediakan oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan kepada rakyat supaya kehendak-kehendak meraka dapat dicapai serta mengenalpasti dan menguruskan pembaikan atau penyelanggaraan Masjid-Masjid di seluruh jajahan.
  • Jabatan ini juga membangun dan menyelenggarakan maklumat dan data-data dijajahan secara Sistem Berkomputer. Jabatan ini juga boleh dikatakan Pusat Sumber Maklumat Jajahan kerana semua maklumat mengenai jajahan boleh didapati di sini. Projek DiRaja Peringkat Tanah Merah dan projek-projek PPRT Peringkat Jajahan

 OBJEKTIF BAHAGIAN

  • Memastikan kerja-kerja pembangunan jajahan dilaksanakan dengan berkesan.
  • Menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan bagi membolehkan kerja-kerja pembangunan jajahan berjalan dengan teratur dan lancar.

KELGOV PPST