soalanlazim hubungi maklumbalas petalaman

Pencapaian Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN PTJTM

** Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan  dikemaskini setiap 6 bulan.

** Pencapaian Piagam Pelanggan (Jan 2024- Dis 2024)

 

 

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PENCAPAIAN

 

1

Permohonan Untuk Mendapatkan Permit / Lesen Hiburan

 

15 minit

 

 

100%

 

2

Proses Permohonan Dan Tawaran Untuk Pajakan Pengkalan Penambang

14 hari

 

100%

 

 

3

Proses Pembayaran Bil - bil Tuntutan Pembekal

7 hari

100%

 

4

Proses Perolehan Bagi Tawaran Sebutharga

14 hari

100%

 

5

Menguruskan Aduan Awam

1 - 3 hari

100%

 

6

Menjawab Penggilan Telefon

< 3 deringan

100%

 

7.

Permohonan Permit Jualan Minuman Keras Kepada Bukan Islam Untuk Pandangan dan Pengesyoran

 

2 hari

 

 

100%

 

8.

Permohonan Lesen Berniaga Barangan Lusuh / Kereta Terpakai Untuk Ulasan / Sokongan

7 hari

 

100%

 

 

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

 

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PECAPAIAN

1

Pendaftaran Pemborong

15 minit

100%

2

Proses Sebutharga

14 hari

100%

3

Proses Bayaran Tuntutan Bil / Kerja

7 hari

100%

4

Permohonan Tabung Serambi Mekah

7 hari

100%

5

Permohonan Rumah Zakat MAIK

7 hari

100%

6 Permohonan Bantuan AM 7 hari 100%
7 Semakan dan Pendaftaran E - Tegar 7 hari 100%
8 Pengurusan Aduan Infrastruktur 7 hari 100%

 

BAHAGIAN TANAH

UNIT PELUPUSAN TANAH

 

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PENCAPAIAN

1

Pendaftaran Permohonan Milik Tanah Kerajaan

10 - 20 minit

100%

 

2

Permohonan Milik Tanah RPT (Pertanian) - Kelulusan Pentadbir Tanah

 

6 bulan

 

100%

3

Permohonan Milik Tanah - Kelulusan PTG/TMB/ MMK

9 bulan 100 %
4

Pendaftaran permohonan Lesen Pendudukan Sementara (TOL)

 

 

10 - 2- minit

 

 

100%
5

Permohonan Sewa Tanah (IKlan, Betau) - Kelulusan Pentadbir Tanah

 

4 bulan

 

100%
6 Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (Pertanian, Bangunan Sementara, Tapak Pam Pasir) - Kelulusan PTG/ MMK

 

9 bulan

 

100%
7 Pendaftaran Permohonan Perizaban 10 - 20 minit 100%
8 Permohonan Perizaban - Kelulusan PTG/ TMB / MMK 9 bulan 100%

 

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

 

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PENCAPAIAN

1.

Permohonan Ubah Syarat :

  1. Pertanian Kepada Pertanian
  2. Pertanian Kepada Bangunan / Perusahaan

 

 

3 bulan

 

6 bulan

 

 

100%

 

100%

2.

Pecah Bahagian Tanah

3 - 4 bulan

100%

3

Pecah Sempadan / Penyatuan tanah

 2 - 3 bulan

100%

4

Ubah Syarat / Pecah Sempadan (Serentak) / Serah Balik dan Berimilik Semula Tanah

3 - 4 bulan 100%

5.

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 120 KTN

  1. Kelulusan PBN
  2. Kelulusan Pentadbir Tanah

 

 

 

3 bulan

1 bulan

 

 

 

100%

100%

6.

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah di bawah Sek. 13A Enakmen Rizab Melayu 1930

 

3 bulan

 

100%

7.

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek 104 Enakmen Tanah Kelantan 1938

 

3 bulan

 

100%

8.

Permohonan Hakmilik Sambungan (Atau suratan Yang Dikeluarkan Yang Baharu Sebagai Gantinya)

 

3 bulan

 

100%

9.

Permohonan Permit Bahan Batuan (Baru)

 

45 minit

 

100%

10.

Bayaran Royalti Batu Batan

15 minit

100%

11.

Permohonan Hak Lalu Lalang (ROW)

6 bulan

100%

12.

 

Permohonan Pengurangan Cukai Tanah di bawah Peraturan 16A Kaedah Tanah Kelantan 1966

 

1 bulan

100%

13.

Permohonan Mengesah Tanah Permintaan Makbul (A.A)

1 tahun

100%

14.

Permohonan Tunjuk Sempadan

2 bulan

100%

15.

Permohonan Perintah Jual / Lelongan Awam

10 bulan

100%

16.

Pembetulan Kesilapan Dalam Dokumen Hakmilik DLL. Cth : No. Kad Pengenalan

2 minggu

100%

 

 UNIT PENDAFTARAN

 

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PENCAPAIAN

1.

Permohonan Pendaftaran

  1. Pindahmilik
  2. Gadaian
  3. Melepas Gadaian (bagi 1 Hakmilik)

 

1 hari

1 hari

1 hari

 

 

100%

2.

Permohonan Sijil Carian Rasmi, Carian Rasmi untuk Kegunaan Rasmi, Carian Persendirian (bagi 1 Hakmilik)

 

15 minit

 

 

100%

3.

Permohonan Membeli Cabutan Hakmilik (bagi 1 Hakmilik)

 

15 minit

 

 

100%

4.

Pendaftaran Hakmilik bagi Permohonan Milik Tanah (bagi 1 Hakmilik)

 

3 minggu

 

 

100%

5.

Pendaftaran Hakmilik bagi Permohonan Pecah Bahagian / Sempadan (bagi 1 Hakmilik)

1 bulan

 

100%

 

6.

Pendaftaran Hakmilik Kekal Ganti Hakmilik Sementara

 

3 minggu

 

 

100%

7.

Pendaftaran Pesaka

1 hari

100%

8.

Kaveat Pendaftar / Persendirian / Lien

15 minit

100%

9. Permohonan untuk Mendapatkan Salinan Hakmilik bagi satu (1) Hakmilik Membetulkan Kesilapan Nama, No. Kad Pengenalan 15 minit

 

100%

10. Pendaftaran Geran Hilang / Rosak (1 Hakmilik) 7 hari 100%

 

UNIT HASIL

 

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PENCAPAIAN

1.

Menerima Pembayaran Bil-bil Cukai Tanah (Sekiranya Dokumen-dokumen Berkaitan Lengkap)

 

1 - 3 minit

 

 

100%

2.

Permohonan Mendapatkan Salinan Resit

1 - 2 minit

100%

3.

Semakan Bil Cukai Tanah

1 - 2 minit

100%

4.

Menyelesaikan Sebarang Pertanyaan Berkaitan Cukai Tanah

 

5 - 10 minit

 

 

100%

5.

Menerima Pelbagai Jenis Bayaran Selain Cukai Tanah

 

1 - 3 minit

 

 

100%

6.

Menerima Bayaran Bil-bil Cukai Melalui Pos          ( Dengan Syarat Dokumen Lengkap )

 

1 - 3 minit

 

 

100%

 

UNIT TEKNIKAL / KHIDMAT UKUR

 

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

PENCAPAIAN

1.

Laporan Permohonan Milik Tanah

30 hari

100%

2. Laporan Permohonan Ubah Syarat, Pecah Sempadan dan Ubah Syarat Serentak, Serahbalik Milik Semula 204AKTN dan Membatal / Meminda Sekatan Kepentingan Tanah

 

 

12 hari

 

 

 

100 %

3. Laporan Hak Lalulalang dan Serahbalik Tanah 10 hari 100%
4. Permohonan Tunjuk Sempadan 3 hari 100%
5. Permohonan Ukur 1 hari 100%
6. Penyediaan QT - FT 1 hari 100%
7. Penyediaan Kadar Bayaran Serahbalik Milik Semula Tanah 1 hari

 

100%

 

8. Laporan Permohonan Melombong, Mengeluar Saki Baki Kayu dan Lain - lain 5 hari

 

100%

 

9. Laporan Permohonan Permit Pemindahan Batu Batan dan Lain - lain 1 hari

 

100%

 

10. Laporan Perizaban Tanah 5 hari 100%

11.

Urusan Pembelian Pelan Tanah

10 Minit

100%

12.

Semakan Pelan (Agensi-agensi Kerajaan)

10 Minit

100%

KELGOV PPST