soalanlazim hubungi maklumbalas petalaman

Bahagian Khidmat Pengurusan

KHIDMAT PENGURUSAN
•    Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat Tanah dan Jajahan Tanah Merah
•    Bertanggungjawab dalam urusan Pentadbiran dan Pengurusan belanja mengurus
•    Memantau dan mengurus proses Perbelanjaan mengurus dan penyelenggaraan
•    Mengurus perkhidmatan kakitangan
•    Menyediakan belanjawan tahunan
•    Pengurusan stor, aset dan inventori Pejabat Tanah dan Jajahan Tanah Merah
•    Urusan Pentadbiran dan Keselamatan
•    Urusetia Mesyuarat Peringkat Jajahan Jabatan
•    Mengurus Pembayaran Modul Kakitangan
•    Mengurus latihan dan peningkatan kerja kakitangan Pejabat Tanah dan Jajahan Tanah Merah

MAJLIS KERAIAN
•    Mengurus aturcara Perayaan rasmi Peringkat Negeri, Kebangsaan dan Jajahan
•    Menyediakan majlis-majlis rasmi melibatkan istana dan Pejabat Menteri Besar Kelantan
•    Menyelaras perlantikan jawatankuasa-jawatankuasa yang bersesuaian
•    Menyelaras aturcara majlis yang akan dijalankan
•    Menyelaras tugas-tugas jawatankuasa, penyambut tetamu, jemputan dan senarai semak aturcara dan program rasmi Jabatan, Jajahan,
     Negeri dan Kebangsaan

TEKNOLOGI MAKLUMAT
•    Mengemaskini Laman Web
•    Menyediakan e-mail dan e-Aduan
•    Menyelesaikan masalah-masalah teknikal

KELGOV PPST