soalanlazim hubungi maklumbalas petalaman

Pejabat Tanah Dan Jajahan Tanah Merah, Negeri Kelantan dan Kerajaan Malaysia tidak akan bertanggung jawab ke atas sebarang kehilangan atau kemusnahan yang terjadi akibat penggunaan maklumat daripada laman web ini.

Penafian Akibat Percanggahan Bahasa

Kandungan rasmi hanya pada laman asal yakni dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Sekiranya terdapat pencanggahan di antara versi bahasa Inggeris dan versi bahasa Melayu di dalam kandungan laman web ini maka untuk tujuan penafsiran, versi bahasa Melayu adalah terpakai. Penggunaan maklumat yang bercanggah mungkin akan memberikan salah faham kepada pengguna.

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan di paparkan nanti selepas alih bahasa secara automatik (Google Translate) oleh komputer kebarangkalian adalah berbeza daripada maksud sebenar yang tidak dapat dielakan. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin terjadi oleh pengalihan bahasa secara automatik. Kandungan rasmi hanya pada laman yang ni adalah Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

 

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Hakcipta laman web Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai.

KELGOV PPST